Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

CBS: elektriciteitsimport in 2011 met een derde gestegen

10-04-2012

Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is in 2011 licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder van 121 TWh naar 122 TWh. Om aan deze vraag te voldoen is extra stroomimport van maar liefst 32% nodig geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). De totale productie in Nederland daalde fors in 2011, en bovendien noteerde de export jaar op jaar in de min. Ook het aardgasverbruik daalde fors.

Elektriciteit
De productiedaling geldt alleen centrale productie (vooral steenkool en nucleair), die afnam van 76 TWh naar 71 TWh (min 6,6%). Decentrale productie bleef volgens de statistici uit Den Haag constant op 42 TWh. De export daalde van 13 TWh naar 12 TWh, terwijl de import onvermijdelijk steeg van 16 TWh in 2010 naar 21 TWh in 2011 (plus 32%). Het CBS noemt de deze vrijdag publiek gemaakte cijfers nog niet definitief, maar de ervaring leert dat de voorlopige cijfers doorgaans goed kloppen.

De cijfers van het CBS wijken af van de voortschrijdende jaartotalen die Tennet maandelijks produceert. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat Tennet alleen het stroomverbruik kan meten aan het eigen net. Wordt het jaarcijfer over 2011 dat Tennet publiceerde (104,8 TWh) gelegd naast de meting van het CBS voor het openbare net (105,0 TWh) dan liggen de cijfers dicht bij elkaar.

Naast stroomverbruik op het openbare net onderscheidt het CBS nog een paar andere categorieën om tot het totale verbruik van 122 TWh te komen. Zo ging in 2011 13 TWh om in bedrijfsnetten, onveranderd met 2010. En het CBS mat ook het stroomverbruik van de elektriciteitscentrales, dat ook nog optelt tot bijna 4 TWh.

Door alle productie en verbruik tegen elkaar weg te strepen noteert het CBS een netverlies van 5 TWh, tegen 4 TWh in 2010. Die stijging lijkt door afronding dramatische dan de werkelijkheid is, in 2010 werd een netverlies berekend van 4.464 GWh, in 2011 was dit 4.609 GWh.

Aardgas
Het CBS bracht deze vrijdag naast de elektriciteitsbalans ook de aardgasbalans naar buiten. De jaarcijfers van Gasterra gaven eerder deze maand al enig inzicht in de daling van het gasverbruik, dat het CBS in 2011 becijfert op 45 mrd kubieke meter tegen 52 mrd kuub in 2010. De zachte winter van 2011 is daar directe aanleiding voor.

Aan aanbodzijde is volgens de statistiekenmeesters een daling te zien op zowel het vlak van winning (min 9,0% naar 76 mrd kuub), van invoer (min 10,6% naar 22 mrd kuub) als van uitvoer (min 6,2% naar 53 mrd kuub).

Als wordt gekeken naar het verbruik dan valt op dat elektriciteitscentrales fors minder gas zijn gaan gebruiken. In de markt klinkt al lang het adagium dat de verhouding tussen de gasprijs en de stroomprijs maakt dat stroomopwekking met aardgas als brandstof weinig lucratief is. In elektriciteitscentrales werd in 2010 nog 10,2 mrd kuub aardgas verstookt, in 2011 was dit 8,7 mrd, een afname van 16%.

Bron: Energeia

Raedthuys nieuws