Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Commissie MER: werk samen aan windenergie veenkoloniën

02-04-2012

De commissie voor de Mer, die zich bezighoudt met milieueffectrapportages voor projecten, vindt dat de verschillende windprojecten die in ontwikkeling zijn voor de Drents/Groningse Veenkoloniën niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden. In een donderdag uitgebracht advies dat beschrijft hoe de Mer voor het geplande windpark Oostermoer (120 tot 150 MW) moet worden opgesteld, drukt de commissie de initiatiefnemers op het hart "de verschillende grootschalige ontwikkelingen voor windenergie in het Veenkoloniale gebied in samenhang te beschouwen".

Er zitten nog twee grote projecten in de pijpleiding voor de Veenkoloniën. Eén daarvan is Windpark De Drentse Monden, waar ook de Raedthuys Groep bij betrokken is. Voor de Mer van Oostermoer noemt de commissie het essentieel dat tunnelvisie wordt vermeden. De plannenmakers dienen de locaties voor grootschalige windenergie in het Veenkoloniale gebied in onderlinge samenhang te bekijken, omdat daarmee milieuwinst voor het landschap kan worden geboekt.

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Windpark Oostermoer werken in dat kader ook al geruime tijd op diverse terreinen nauw samen.

Bron: Energeia

Raedthuys nieuws