Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Eerste uitkering voor obligatiehouders windturbine Den Bosch

16-01-2012

Met flink wat wind op de wieken heeft de Raedthuys Groep het jaar 2011 af mogen sluiten. Een beter slotakkoord was niet denkbaar voor de duurzame (wind)energieproducent. Het royale windaanbod in de staart van 2011 heeft er voor gezorgd dat het bedrijf één van de doelen – namelijk het produceren van 150 miljoen kilowattuur (kWh) groene stroom – heeft gerealiseerd.

Windturbine Treurenburg
Daar heeft ook Windturbine Treurenburg in ’s-Hertogenbosch aan bijgedragen. Sterker nog, de turbine heeft in elf maanden (ingebruikname februari 2011) ruim 4.446.086 kWh windenergie op het elektriciteitsnet gezet. Dit komt vrijwel overeen met het door Raedthuys geprognosticeerde productievolume voor 2011. Verreweg het grootste deel van de geproduceerde groene stroom werd gebruikt door de Bossche vestiging van Heineken.

De goede prestaties zijn ook terug te zien in de beschikbaarheid van de molen. Die bedroeg bijna 98% in het afgelopen jaar. De molen kende dan ook nagenoeg geen storingen. De momenten dat de windmolen niet beschikbaar was, hingen vooral samen met allerlei technische voorzieningen die bijvoorbeeld de veiligheid waarborgen, zoals ijsdetectie. Daarnaast is er natuurlijk tijd besteed aan het onderhoud van de windmolen.

Uitkering obligatiehouders
In 2010 werden er door Raedthuys 400 obligaties beschikbaar gesteld ten behoeve van lokale participatie door burgers en ondernemers. Dit jaar – in februari – ontvangen de obligatiehouders uit Den Bosch en omgeving voor het eerst de toegezegde rentevergoeding van 5,5% op de obligatie(s). Daarmee worden door deze beleggers de eerste revenuen uit hun deelname ontvangen.

Raedthuys heeft diverse duurzame energieprojecten in ontwikkeling. Ook binnen deze projecten is financiële deelname mogelijk. In maart start de Raedthuys Groep met de obligatie-uitgifte voor een windpark in de Flevopolder. Ook dit park wordt door Raedthuys gebouwd en geëxploiteerd.

Raedthuys nieuws