Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Groen licht van Raad van State voor twee windparken

25-07-2013
De Raad van State heeft gisteren uitspraak gedaan in de beroepen die door omwonenden zijn ingediend tegen de realisatie van een tweetal windparken. Het gaat om Windpark Oud Dintel in de gemeente Moerdijk en Windpark Zuid-Dintel op Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen. In beide gevallen kunnen de plannen doorgaan.

Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk het bestemmingsplan Windpark Oud Dintel vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend door omwonenden. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit beroep op alle gronden ongegrond is. De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan de juiste afwegingen gemaakt en terecht het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

Voor de realisatie van Windpark Zuid-Dintel heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een wijzigingsplan vastgesteld. Het beroep dat door omwonenden tegen dit besluit is ingediend, is door de Raad van State gedeeltelijk gegrond verklaard. Maar de Raad van State heeft tegelijkertijd besloten dat de rechtsgevolgen van het wijzigingsplan geheel in stand blijven. Daarmee is ook dit plan onherroepelijk. Het wijzigingsplan maakt vier windturbines op het terrein van Suiker Unie en drie windturbines van SurveyCom op het terrein ten noorden van de glastuinbouw van Nieuw Prinsenland mogelijk Het gedeelte van het windpark Zuid-Dintel op het terrein van Suiker Unie krijgt de naam Windpark Nieuw Prinsenland.

De initiatiefnemers Raedthuys Windenergie B.V. en Suiker Unie zijn erg blij met deze besluiten van de Raad van State. Voor beide projecten is ook de omgevingsvergunning in procedure. Als de procedures volgens planning worden doorlopen, worden de windturbines in 2015 gebouwd.

Nadere projectinformatie:

Windpark Oud Dintel
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor Windpark Oud Dintel. Deze aanvraag is gebaseerd op de volgende windturbines:

Aantal windturbines: 5
Ashoogte: 89,5 meter
Rotordiameter: 108 meter
Vermogen per windturbine: 3 MW

De netto energieopbrengst voor het windpark bedraagt naar schatting 42,5 miljoen kilowattuur per jaar. Deze productie is equivalent aan het verbruik van 12.500 huishoudens per jaar.

Windpark NieuwPrinsenland
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor Windpark Nieuw Prinsenland. Deze aanvraag is gebaseerd op de volgende windturbines:

Aantal windturbines: 4
Ashoogte: 89,5 meter
Rotordiameter: 108 meter
Vermogen per windturbine: 3 MW

De netto energieopbrengst voor het windpark bedraagt naar schatting 36,2 miljoen kilowattuur per jaar. Deze productie is equivalent aan het verbruik van 10.650 huishoudens per jaar.

De windturbines komen op de vloeivelden bij de fabriek van Suiker Unie.

Raedthuys nieuws