Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Aandeel hernieuwbare energie in 2012 vrijwel ongewijzigd

09-05-2013
6 mei 2013

DEN HAAG (Energeia) - Het aandeel hernieuwbare energie in het totale Nederlandse energieverbruik van 2012 was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4,4%. Een jaar eerder stond de teller op 4,3%. Elektriciteit is nog steeds de belangrijkste verschijningsvorm voor hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie wordt verbruikt in de vorm van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. Elektriciteit was in 2012 goed voor ongeveer 45% van het verbruik van hernieuwbare energie -gelijk aan 2011. Hernieuwbare warmte was goed voor 40% van het verbruik van hernieuwbare energie en steeg in 2012 met ongeveer 4% ten opzichte van 2011. De groei zat vooral bij warmte uit afvalverbranding en bodemenergie. Voor biobrandstoffen resteert 15% van het totaal.

Bijna drie kwart van alle hernieuwbare energie komt volgens de waarnemingen van het CBS uit biomassa. "Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer. In 2012 nam de energieproductie uit afvalverbrandingsinstallaties toe. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam daarentegen af."
Terugblikkend merkt het CBS op dat het aandeel hernieuwbare energie in de periode 2003 tot en met 2009 met 0,4 procentpunt per jaar groeide. Daarna daalde het groeitempo naar gemiddeld 0,1 procentpunt per jaar. "De sterke groei in de periode tot en met 2009 hing samen met een aantrekkelijke subsidieregeling voor hernieuwbare elektriciteit en met de introductie van de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer."

Bron: Energeia

Raedthuys nieuws