Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Provincie Gelderland steunt plannen voor windpark Zevenaar

25-01-2013
Provincie Gelderland willigt verzoek om inpassingsplan te ontwerpen voor Windpark Bijvanck in
Raedthuys wil in Zevenaar vijf turbines plaatsen met een totaal vermogen van 15 MW. Het windpark is niet onomstreden: de gemeente Zevenaar wilde geen toestemming geven voor de bouw van de molens, waarna Raedthuys bij de provincie een verzoek voor een inpassingsplan indiende. Omdat het vermogen van het park meer dan 5 MW is, is de provincie in principe het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.

Toch is de houding van de gemeente Zevenaar wel degelijk relevant, zegt Arthur Vermeulen, directeur windenergie van Raedthuys. "De gemeente is strikt juridisch niet meer relevant, maar politiek nog wel. Het kan de stemming in Provinciale Staten wel beïnvloeden", zegt hij. Het draagvlak binnen de gemeente is voor een aantal statenfracties het belangrijkste criterium om windplannen wel of niet te steunen.

Binnen Provinciale Staten (PS) bestaat dus nog verdeeldheid over het project. Vooralsnog krijgt Raedthuys voor het park echter wel steun van de provincie en wordt de procedure om tot een inpassingsplan te komen in gang gezet. Gedeputeerde Annemieke Traag (D66, klimaat en energie) vindt dat in ieder geval eerst een inpassingsplan gemaakt moet worden: "Aan het eind van het traject kunnen de Staten altijd nog ja of nee zeggen". Traag benadrukt daarbij dat PS tijdens de hele procedure om te komen tot een inpassingsplan -zo'n zes tot acht maanden- alle ruimte krijgen om mee te denken en mee te praten.

In het kader van de afspraken die de provincies hebben gemaakt over de verdeling van wind op land, heeft Gelderland toegezegd in 2020 210 MW aan windenergie in de provincie te kunnen realiseren. Om dat te halen, kan de provincie het zich waarschijnlijk niet permitteren om alleen parken toe te staan waarvoor gemeentelijk draagvlak is. In het verleden is nogal eens gebleken dat dwarsliggende gemeenten provinciale doelstellingen in de weg zaten, maar dat provincies het niet vaak aandurfden om dan de regie op zich te nemen. Met de IPO-afspraken in het achterhoofd zullen provincies dit echter steeds vaker wel gaan doen, zo valt te verwachten.

Daarbij blijft wel van belang dat er lokaal draagvlak is onder de bevolking, los van politiek draagvlak in de gemeente. Volgens gedeputeerde Traag van Gelderland zal burgerparticipatie daarom onderdeel zijn van het proces voor windpark Bijvanck. Voor Raedthuys is dat ook de bedoeling, zegt Vermeulen: "Dat gaan we sowieso afspreken". Bij windparken van Raedthuys is burgerparticipatie een standaard onderdeel van het project, en sinds de succesvolle obligatie-uitgifte voor de Bossche windmolen op bedrijventerrein Treurenburg is die participatie meestal in de vorm van obligaties. Ook voor het in aanbouw zijnde windpark Suurhoffbrug, vier molens (totaal 12 MW) in het Rotterdamse havengebied, worden tegen de tijd dat de molens er staan waarschijnlijk obligaties uitgegeven.

Bron: Energeia energienieuws

Raedthuys nieuws