Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Drentse Windparken kunnen onderzoek voortzetten

06-07-2012
De vannacht aangenomen motie van PVDA kamerlid Dikkers is voor ons project klip en klaar: een stop op nieuwe grootschalige windmolenprojecten, ons project kan door. Dat concluderen de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en windpark Oostermoer. De motie ligt op het punt van het moratorium geheel in lijn met de toezeggingen die minister Verhagen van EL&I heeft gedaan tijdens het Algemeen Overleg Energie met de Tweede Kamer op 19 juni. Er worden geen nieuwe RCR aanvragen in behandeling genomen tot de structuurvisie Wind op Land is vastgesteld. De motie betekent voor de initiatiefnemers van de windparken De Drentse Monden en Oostermoer dat zij kunnen doorgaan met het lopende onderzoek naar de milieueffecten en het opstellen van een inpassingspassingsplan. Een volgend kabinet zal de resultaten van het onderzoek beoordelen en op basis daarvan een besluit nemen.

Raedthuys nieuws