Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Energeia/PVDA: Nederland wordt wereldspeler duurzame energie

08-06-2012
"Ons land heeft de beste ingenieursbureaus, offshore bedrijven, waterbouwers en havens ter wereld. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van duurzame energie." Aldus schrijft de programmacommissie van de Partij van de Arbeid, om te schamperen: "Nederland blijft momenteel steken op een armzalige 4% duurzaam op ons totale energieverbruik. De PVDA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft."

De PVDA, die deze donderdag het verkiezingsprogramma presenteerde, volgt in die volgens sommigen onrealistische ambitie Groenlinks, dat woensdag de plannen voor een groen Nederland al ontvouwde. In vergelijking met de radicaliteit van Groenlinks blijft het PVDA-vervolg wat tammer. De sociaaldemocraten serveren de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) af -en ook de plus-variant die onder het kabinet Rutte werd ingevoerd. Deze wordt vervangen door de leveranciersverplichting, waar PVDA-partijleider Diederik Samsom in zijn periode als energiewoordvoerder voor zijn partij hartstochtelijk voorstander van bleek. Tot dit is ingevoerd worden kolencentrales geconfronteerd met een verplichting om biomassa bij te stoken. Voor kernenergie is in de plannen van de PVDA geen ruimte.

De PVDA ziet veel verbeterpotentieel in de aanpak van de infrastructuur. Zo komt er een windenergienet op de Noordzee, dat door de landelijk hoogspanningsnetbeheerder Tennet moet worden aangelegd en beheerd, "met dezelfde vereisten voor bijvoorbeeld betrouwbaarheid als op het land geldt". Daar blijft het niet bij: "In Europees verband pleit de PVDA voor een superhoogspanningsnet. Dat zorgt ervoor dat stroom uit windmolens van de Noordzee naar Zuid-Europa kan en stroom uit Spaanse zonnepanelen naar Noord-Europa. Dat leidt tot investeringen in werk en duurzaamheid in Europa."

Een volgend punt is salderen -opnieuw een onderwerp waar Samsom, die meeschreef aan het verkiezingsprogramma, als 'gewoon' Kamerlid zich herhaaldelijk hard voor maakte. Uit het programma: "Energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting". Daarnaast worden zonnepanelen vanaf 2015 standaard verplicht opgenomen in het bouwbesluit, in 2020 moet elke nieuwe woning energieneutraal zijn. Tot slot krijgen gasleveranciers een bijmengverplichting voor groen gas, wordt gebruik van restwarmte bevorderd en wil de PVDA zich inzetten voor "eerlijke grondstoffen": productieketens voor bijvoorbeeld aardolie moeten transparant worden.

Raedthuys nieuws