Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

FD Energiedossier: windenergie impuls voor economie

21-05-2012
Artikel Raedthuys Groep: CEO drs. Ton Beune

In Dronten nam Raedthuys recent een nieuw windmolenpark in gebruik. Sinds 1995 is dit het 18e project van de Enschedese onderneming die is gespecialiseerd in de ontwikkeling, financiering en exploitatie van duurzame energieprojecten. CEO Ton Beune: “Een gemiddelde van iets meer dan één gerealiseerd project per jaar. We hadden graag meer gewild, maar met bijna 100 megawatt geïnstalleerd vermogen zijn we toch één van de grotere spelers in ons land. Echter, in Europees verband loopt Nederland mijlenver achter als het gaat om duurzame energie.

Duurzaamheid: het mag niet, het moet
Investeren in duurzame energie ligt voor de hand. De opwarming van de aarde kunnen we m.i. niet meer ontkennen. Al tref je nog steeds ongelovigen. Maar die laten zich hopelijk overtuigen door economische en politieke overwegingen. Nederland is het land van de koopman en de dominee. Dat fossiele bronnen eindig zijn beseffen we maar al te goed. Maar ja, Nederland speelt nu eenmaal een centrale rol in de op– en overslag van zowel olie als gas. We willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar het economisch belang van fossiel is groot. We gaan blijkbaar voor korte termijn gewin. Andere landen zitten er wat dat betreft anders in. Duitsland investeert veel in duurzaamheid, zoals wind– en zonne-energie, Zweden in waterkracht, Denemarken in wind. Die landen investeren in economische waarde en politieke onafhankelijkheid op langere termijn.

Windenergie zorgt voor economische impuls
Raedthuys heeft momenteel een aantal windenergieprojecten op stapel staan, onder meer in Dronten en Ede. In Den Bosch wordt een tweede windpark ontwikkeld en in het noorden van Nederland is Raedthuys mede-initiatiefnemer van Windpark De Drentse Monden. De locatie van dit laatste park is door de provincie Drenthe als voorkeursgebied aangewezen. Het kenmerkt zich door weidsheid, openheid en een lage bevolkingsdichtheid. Duurzame energie – ook andere vormen dan wind – kan deze regio een flinke impuls geven: meer inkomsten, meer banen en meer voorzieningen. Nederlanders zijn in het algemeen voorstanders van windenergie. Toch roept de realisatie van een windpark ‘in de achtertuin’ vaak weerstand op. Soms is dat angst voor het onbekende. Daarom is het belangrijk om helder en transparant te zijn in je communicatie. Zelf kan ik genieten van een mooi windpark. Het is typisch Hollands. We zijn een echt windland.

Burgerparticipatie: winst voor iedereen
Bij Raedthuys realiseren wij ons dat we met ons aandeel een bescheiden rol spelen in de energiemarkt. Maar door samen met anderen een vuist te maken, hebben we altijd kracht en invloed kunnen ontwikkelen en zijn als bedrijf gegroeid. Ons participatieprogramma is een mooi voorbeeld van de bundeling van krachten. Sinds eind jaren ’90 geven wij particulieren de gelegenheid te investeren in onze duurzame energieprojecten. Op die manier delen ze in de revenuen van onze windparken en raken ze nauw betrokken. Er hebben tot nu vele duizenden particulieren meegedaan. Zij zijn nu extra enthousiast over windenergie! Zo creëren we draagvlak. Dat hebben wij ook teruggezien in de verkoop van obligaties in Windpark Oldebroekertocht in Dronten. Inwoners en ondernemers uit de gemeente konden profiteren van een extra hoge rentevergoeding. De lokale politiek was er blij mee. En de doelgroep kon het ook waarderen, want de obligaties waren binnen enkele weken uitverkocht. Dat is in onze ogen pure winst.

Raedthuys nieuws