Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Newcom: Opinieonderzoek Windenergie Drenthe kwalitatief goed uitgevoerd

09-05-2012

De conclusies van het opinieonderzoek Windenergie Drenthe uit 2008 blijven overeind zo stelt Newcom Research in haar perscommuniqué. Het onderzoek wees destijds het volgende uit:

Inwoners van Drenthe zijn in ruime meerderheid (84 procent) positief over windenergie. De meeste Drentenaren (88 procent) vinden dat het gebruik van windenergie in Nederland gestimuleerd moet worden. Van de Drentse bevolking is 66 procent (zeer) positief over de komst van windmolens naar de provincie. Negen procent is negatief over de komst van windmolens naar de provincie en slechts vier procent is zeer negatief. Een meerderheid (64 procent) staat er (zeer) positief tegenover dat windmolens in hun eigen gemeente geplaatst worden.

Hieronder kunt u het volledige perscommuniqué van Newcom Research lezen.
Amsterdam, 9 mei 2012
Perscommuniqué

Geschillencommissie Marktonderzoek velt oordeel in klachtprocedure
Opinieonderzoek Windenergie Drenthe in 2008 kwalitatief goed uitgevoerd

Een in 2008 uitgevoerd opinieonderzoek naar de mening over windenergie onder inwoners van de provincie Drenthe, is op een goede manier uitgevoerd. Het voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een dergelijk onderzoek worden gesteld. Dat oordeelt de geschillencommissie marktonderzoek van de MarktOnderzoekAssociatie, de MOA. Deze uitspraak is begin mei 2012 gedaan naar aanleiding van een klacht die was ingediend door het Platform Storm, de actiegroep die zich verzet tegen de komst van windturbines in het Drents veenkoloniaal gebied.

Platform Storm noemde het onderzoek ‘een aanfluiting’, betichtte de opdrachtgevers van ‘inmenging in de onderzoeksresultaten’ en stelde dat ‘de onafhankelijkheid van het opinieonderzoek in het gedrang was’. De geschillencommissie stelt in haar oordeel dat er geen aanwijzingen zijn dat onderzoeksbureau Newcom de onderzoeksgegevens onjuist heeft gehanteerd. Opdrachtgever voor het onderzoek was destijds Raedthuys Windenergie.

Wel zegt de geschillencommissie dat in de samenvatting de alinea ‘geschikte locaties’ voor verbetering vatbaar is. Hierin had niet de conclusie mogen staan dat ‘het onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drentse bevolking de mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebied, agrarische gebieden of weilanden gepast is’. Deze resultaten hadden afzonderlijk gerapporteerd moeten worden. Uit het onderzoek in 2008 bleek dat van de Drentse bevolking 39 procent het open veengebied een eventueel passende locatie voor windmolens vindt (52 procent niet). Voor agrarische gebieden is 58 procent van mening dat dit eventueel passend is voor een locatie en voor weilanden was destijds een kleine meerderheid van 52 procent van mening dat deze eventueel passend is. Deze resultaten staan in hetzelfde rapport.

De conclusies van het onderzoek uit 2008 blijven overeind. Het onderzoek wees het volgende uit: Inwoners van Drenthe zijn in ruime meerderheid (84 procent) positief over windenergie. De meeste Drentenaren (88 procent) vinden dan ook dat het gebruik van windenergie in Nederland gestimuleerd moet worden. Van de Drentse bevolking is 66 procent (zeer) positief over de komst van windmolens naar de provincie. Negen procent is negatief over de komst van windmolens naar de provincie en slechts vier procent is zeer negatief. Een meerderheid (64 procent) staat er (zeer) positief tegenover dat windmolens in hun eigen gemeente geplaatst worden.

Op basis van deze beide conclusies - een kwalitatief goed onderzoek, maar een op één punt onjuiste samenvatting - heeft de geschillencommissie de beide betrokken partijen opgedragen ieder de helft van de kosten van de klachtprocedure te betalen.

Raedthuys nieuws