Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Energeia: Pensioenfondsen moeten beleggen in windmolens en zonnepanelen

04-05-2012
Ruim de helft van de Nederlanders wil dat hun pensioengeld deels wordt belegd in windmolens en zonnepanelen. Dat blijkt uit een enquête die Natuur en Milieu heeft laten uitvoeren. De milieuorganisatie liet ook uitzoeken hoeveel Nederlandse pensioenfondsen in duurzame energie investeren. Dat onderzoek wijst uit dat die fondsen nu gemiddeld nog geen 0,5% van hun vermogen rechtstreeks beleggen in duurzame energie. Op basis van een eigen "bronnenonderzoek" stelt Natuur en Milieu ook dat duurzaam beleggen "minstens zo veel rendement oplevert" als traditioneel beleggen.

Natuur en Milieu liet de onderzoeken uitvoeren om te kunnen beoordelen in hoeverre de twintig grootste Nederlandse pensioenfondsen klimaatverandering meewegen in hun beleggingsbeleid "en waar kansen liggen voor verbetering". Negen van die fondsen werkten mee aan het onderzoek. Samen zijn de negen fondsen goed voor 66% van de EUR 747 mrd die alle Nederlandse pensioenfondsen samen eind 2010 wereldwijd hadden belegd.

Onder de grootste fondsen zijn geen "klimaatvriendelijke toppers" te vinden, zo stelt Natuur en Milieu vast op grond van het onderzoek van het economisch onderzoeksbureau Profundo. "De fondsen voeren geen samenhangend klimaatvriendelijk beleggingsbeleid. Sommige pensioenfondsen zijn op een aantal klimaatonderwerpen koploper maar op alle andere klimaatonderwerpen achterblijver", aldus natuur en Milieu. Zo loopt het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) volgens de milieuorganisatie voorop bij investeringen in relatief schone bedrijven, maar investeert ook nog relatief veel in producenten van vervuilende teerzandolie en steenkool en heeft juist weinig rechtstreekse investeringen in duurzame energie.

Ook ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, maakt volgens Natuur en Milieu geen consequente klimaatvriendelijke keuzes: "Het is opvallend dat ABP meer geld belegt in aandelen van producenten van vervuilende teerzandolie en steenkolen dan rechtstreeks in duurzame energie". ABP scoort bovendien "middelmatig" bij aandelenbeleggingen in schone elektriciteitsbedrijven. Koploper op het gebied van rechtstreekse investeringen in duurzame energie is PGB (grafische bedrijven): "Het gaat dan echter nog maar om 1,45% van het belegde vermogen." Koploper op het gebied van private beleggingen in duurzame energie is PfZW (zorgsector). Dit tweede grootste pensioenfonds na het ABP belegt "gemiddeld" in teerzandolie en steenkool.

Uit de enquête van het onderzoeksbureau Motivaction onder 518 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar blijkt dat ruim vier van de vijf Nederlanders vinden dat pensioenfondsen zo veilig mogelijk moeten beleggen en meer oog moeten hebben voor de lange termijn. Opvallend noemt Natuur en Milieu het dat mensen maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijker vinden dan een maximaal rendement (70% versus 43%).

Oud-SER-voorzitter Herman Wijffels zwengelt als initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab en als adviseur van PGGM, de vermogensbeheerder van PfZW, de discussie aan over dat grote pensioenfondsen meer geld zouden moeten stoppen in Nederlandse duurzame projecten. Wijffels is ook zijdelings betrokken bij het plan voor een Groene Investeringsmaatschappij (Gim) waaraan het Holland Financial Centre (HFC) nu werkt. Plaatsvervangend directeur Robin Fransman van HFC laat in dit verband aan Energeia weten dat het met de oprichting van de Gim "de goede kant op gaat". Hij heeft er goede hoop op dat deze green investmentbank nog deze maand een feit zal zijn.

Raedthuys nieuws