Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

NWEA: Aanpassing radar goed voor windenergie

17-04-2012

In tegenstelling tot de berichtgeving in Trouw van vandaag (16 april 2012), krijgen ontwikkelaars van windparken niet vaker last met het ministerie van Defensie vanwege de radar. De aanpassingen aan de radar zijn gunstig voor windenergie, hoge gebouwen en de nationale veiligheid. Wel zullen windparken vaker getoetst gaan worden dan in het verleden.

Het Rijk streeft naar 6.000 MW opgesteld vermogen windenergie in 2020. Nu staat er ongeveer 2.050 MW op land. Om de groei ruimtelijk mogelijk te maken, wordt al een tijd door het ministerie van I&M gekeken naar geschikte gebieden voor grootschalige windenergie. Buiten die gebieden voor projecten van minstens 100 MW, zijn er ook nog vele kleinere locaties in Nederland waar initiatieven lopen voor windmolens.

Aangezien de defensieradar een mogelijke belemmering kan zijn voor het plaatsen van windturbines, is door Defensie gekeken naar mogelijkheden om de ruimte voor wind te vergroten. NWEA is daarover ook met Defensie en I&M afgelopen jaren meermalen in gesprek geweest.

Windturbines kunnen een verstoring op het radarbeeld veroorzaken; vanwege die reden gold altijd al de noodzaak van een toets binnen 28 km van een defensieradar en waren er projecten die dienden te worden aangepast of vertraagd raakten vanwege de radar.

Defensie gaat nu een aantal aanpassingen doorvoeren aan het radarsysteem en de wijze van toetsen. Daardoor wordt het gebied waar windturbines geplaatst kunnen worden, groter. Dat betekent overigens niet – net als in het verleden - dat elke locatie geschikt is. Maar de aanpassingen leiden dus feitelijk tot een versoepeling voor het plaatsen van windturbines.

Wel zal door de veranderde werkwijze vaker een toets plaatsvinden, tot op 75 km van een defensie-radar. De totale hoeveelheid ruimte en projecten die door kunnen gaan, zullen echter groter zijn.

De windenergiesector is op zich niet gelukkig met het gegeven dat vaker een toetsing plaats moet vinden in verband met de daarmee gemoeide kosten en tijd, terwijl veelal op voorhand duidelijk zal zijn dat plaatsing mogelijk is. De sector zal er bij Defensie op aandringen de mate van toetsen te beperken. De sector staat wel achter het streven van Defensie en I&M en de gekozen uitgangspunten om het totale potentiële gebied voor windturbines te vergroten.

De aanpassingen aan de radar zijn ook goed voor de ontwikkeling van hoge gebouwen in Nederland (ook zij kregen de laatste jaren steeds vaker met de radar van Defensie te maken) en de veiligheid in het luchtruim in het algemeen, omdat radars in de nieuwe opzet door de combinatie van gegevens een groter deel van Nederland kunnen bewaken en het luchtverkeer daarin kunnen begeleiden.

Raedthuys nieuws