Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Projectgegevens

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle gerealiseerde duurzame energieprojecten. Daarnaast staan voor 2012 en 2013 de projecten weergegeven, waarvoor inmiddels vergunningen zijn verstrekt en die zullen worden gebouwd. Voor de projecten waarin participanten of obligatiehouders deelnemen wordt het geprognosticeerde rendement weergegeven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In de laatste kolom staan het aantal participaties of obligaties van het betreffende project vermeld. Alle geprognosticeerde rendementen tot 2010 zijn berekend volgens de ‘internal rate of return’ methode (IRR). Vanaf 2010 kunnen beleggers in de projecten deelnemen via de aankoop van obligaties. Het vermelde rendement vormt het jaarlijkse rendement op de nominale waarde van de obligatie. Zowel voor het windenergieproject Oldebroekertocht als ook het project Windpark De Hondtocht zullen in 2012 obligatieleningen worden uitgegeven. Dit geldt ook voor Windpark Suurhoffbrug in 2013. De rentevergoeding op de obligaties en de omvang van de obligatielening voor de projecten De Hondtocht en Suurhoffbrug zijn op dit moment nog niet bekend.n.n.b. = nog niet bekend

*Inwoners en bedrijven woonachtig of gevestigd in de gemeente Dronten krijgen obligaties A toegewezen. Inwoners en bedrijven woonachtig of gevestigd buiten de gemeente Dronten krijgen obligaties B toegewezen. De rentevergoeding op obligaties A bedraagt 7% per jaar. De rentevergoeding op obligaties B bedraagt 6% per jaar. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Raedthuys nieuws