Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Vergunningen Windpark De Veenwieken onherroepelijk

09-01-2018

De bouw van Windpark De Veenwieken is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft namelijk op 20 december 2017 de beroepen tegen het provinciale inpassingsplan, gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen voor de tien windmolens in het gebied tussen Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg onherroepelijk.

Windpark De Veenwieken zal bestaan uit tien windmolens en is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en De Wieken B.V. Vier van de tien windmolens worden van Raedthuys Pure Energie.

Voorlopige planning
Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt.
De voorlopige planning is nu dat de windmolens in het eerste kwartaal van 2018 worden gekocht. De aanleg van wegen begint volgens diezelfde planning in het najaar van 2018. De bouw van de windmolens zelf begint vervolgens in het eerste kwartaal van 2019. De windmolens kunnen dan draaien in de zomer van 2019.
Deze planning is nog wel onder voorbehoud. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de vorderingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website www.windparkdeveenwieken.nl

Uitspraak Raad van State
Er waren vijf beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het provinciale inpassingsplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Op 27 september 2017 was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen (provincie Overijssel en gemeente Hardenberg) en de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden. Eén beroepschrift is tijdens de zitting niet-ontvankelijk verklaard.
Op 20 december 2017 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te lezen.
Hiermee zijn het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Dat is dus een heel belangrijke stap voor het windpark: het windpark mag nu definitief worden gebouwd.

Informatie over Windpark De Veenwieken
Windpark De Veenwieken is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en De Wieken B.V. De tien windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. Dat betekent dat de wieken 51,5 meter lang worden. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt daarmee 149,5 meter.
De tien windmolens wekken naar verwachting 70 miljoen tot 75 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als 23.000 tot 25.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Vergunningen Windpark De Veenwieken onherroepelijk

Raedthuys nieuws