Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Windenergie

De Raedthuys Groep begon in 1995 met de realisatie van windenergie projecten op Nederlandse bodem. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een keten van ondernemingen die de kracht van alle specialismen bundelt: van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van de zelf opgewekte duurzame energie aan consumenten en bedrijven. De stroom uit onze eigen windparken wordt verkocht onder de naam Pure Energie. Consumenten en bedrijven kunnen zelf kiezen uit welk windpark de stroom wordt afgenomen.

Onze windparken
In samenwerking met grondeigenaren - voornamelijk agrariërs - en gemeenten heeft Raedthuys Pure Energie inmiddels 71 windmolens gebouwd. Deze windmolens zijn goed voor 133 MW geïnstalleerd vermogen en produceren jaarlijks evenveel groene stroom als ongeveer 90.000 huishoudens verbruiken. Klik hier voor een overzicht van onze windparken.

Voorbereiding bouw van nieuwe windparken
In 2016 is Windpark De Veenwieken, in de gemeenten Hardenberg en Ommen, vergund. In december 2017 zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk geworden. Het windpark zal bestaan uit in totaal tien windmolens; Raedthuys Pure Energie is eigenaar van vier windmolens. De vier windmolens van Raedthuys Pure Energie wekken naar verwachting per stuk circa 6,5 miljoen kWh per jaar op. Dat betekent dat één windmolen evenveel opwekt als gemiddeld circa 2100 huishoudens per jaar verbruiken. Kijk voor meer informatie op de website van Windpark De Veenwieken.

In 2016 is Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze, vergund. In 2018 is dit windpark door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De bouw van de eerste windmolen begint in januari 2019. Het windpark zal bestaan uit in totaal 45 windmolens waarvan er 12 eigendom zijn van Raedthuys Pure Energie. De 12 windmolens van Raedthuys Pure Energie wekken samen naar verwachting 180 miljoen kWh per jaar op. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 60.000 huishoudens. Kijk voor meer informatie op de website van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Vijf nieuwe windparken in 2017 vergund
Raedthuys Pure Energie gaat daarnaast door met de ontwikkeling van nieuwe windparken, met als doel deze de komende jaren te kunnen bouwen. In 2017 heeft Raedthuys Pure Energie de vergunning gekregen voor deze vijf windparken:

 • Windpark Bijvanck (vier windmolens, in de gemeente Zevenaar)
  www.windparkbijvanck.nl
 • Windpark Deil (twee van de elf windmolens van het windpark zijn voor Raedthuys, in de gemeenten Geldermalsen en Neerrijnen) (Bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn inmiddels onherroepelijk)
  www.betuwewind.nl/windpark-deil
 • Windpark Koningspleij (één van de vier windmolens van het windpark is voor Raedthuys, in de gemeente Arnhem)
  www.windparkkoningspleij.nl 
 • Windpark De Rietvelden (drie van de vier windmolens van het windpark zijn voor Raedthuys, in de gemeente ‘s-Hertogenbosch)
  www.windparkderietvelden.nl
 • Windpark Weijerswold (twee van de vier windmolens van het windpark zijn voor Raedthuys, in de gemeente Coevorden)
  www.windinweijerswold.nl

In 2017 is Windpark Deil ook onherroepelijk geworden en in 2018 zijn Windpark Bijvanck en Windpark Weijerswold onherroepelijk geworden. Kijk voor meer informatie op de projectwebsites.

 We zoeken bij deze nieuwe initiatieven zoveel mogelijk de samenwerking op met lokale energiecoöperaties. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op de projectwebsites van deze windparken.

Vergunning voor zeven windmolens langs A16 in 2018
Op 28 september 2018 is het inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ook zijn de omgevingsvergunningen voor dit grote windpark van 28 windmolens aan weerszijden van de snelweg A16 verleend. Raedthuys Pure Energie realiseert en exploiteert zeven van deze 28 windmolens: drie nabij knooppunt Zonzeel, twee nabij knooppunt Galder en twee nabij Hazeldonk. 
Deze windmolens krijgen een ashoogte van maximaal 142 meter, een rotordiameter van maximaal 150 meter en een tiphoogte van minimaal 199,5 meter en maximaal 210 meter. De zeven windmolens van Raedthuys Pure Energie wekken gezamenlijk naar verwachting 110 miljoen kWh per jaar op. Dat is evenveel als ruim 36.500 huishoudens gemiddeld verbruiken.
Een kwart van de opbrengst van de windmolens in het A16-gebied komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Hiermee worden projecten ondersteund die de lokale energietransitie bevorderen.

Omgevingsparticipatie
Binnen onze windenergieprojecten zoeken wij altijd naar mogelijkheden voor procesparticipatie en financiële participatie. Op die manier kan iedereen profiteren van het project en een actieve bijdrage leveren aan duurzame energie. Financiële participatie kan bijvoorbeeld met een windfonds/gebiedsfonds, uitgifte van obligaties en/of afname van Pure Energie, ofwel stroom uit het windpark zelf. Raedthuys Pure Energie onderschrijft de Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land van NWEA, Natuur & Milieu en Greenpeace.

Ook werken wij steeds meer samen met lokale energiecoöperaties. Lees onze flyer voor meer informatie over hoe wij en coöperaties samen meer duurzame energie kunnen opwekken.

Contact
Wilt u meer over windenergie weten of bent u benieuwd naar wat Raedthuys op dit gebied voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Arthur Vermeulen.

Raedthuys nieuws